Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet.

jernbane

Gjennom direkte påvirkning av beslutningstakere og informasjonsarbeid rettet mot opinionen, skal den arbeide for å øke jernbanens andel av person- og godstrafikk i Norge.

Organisasjonen ble formelt opprettet 10. februar 2009. Styreleder er Tonje E. Orsten Kristiansen, som til daglig jobber i Framtiden i våre hender.

Kontakt styreleder på epost eller mobil 93 46 45 81

Medlemmer av Jernbanealliansen: