Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet.

jernbane

Gjennom direkte påvirkning av beslutningstakere og informasjonsarbeid rettet mot opinionen, skal den arbeide for å øke jernbanens andel av person- og godstrafikk i Norge.

Organisasjonen ble formelt opprettet i 2009. Koordinator for alliansen er Mekonnen Germiso, som til daglig jobber i Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Medlemmer av Jernbanealliansen: