Høringsuttalelse til transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Jernbanealliansen har avgitt høringsuttalelse til transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag, som ledd regjeringens arbeide med Nasjonal transportplan 2025-2036.