Om Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet. Politisk påvirkning er blant alliansens viktigste oppgaver. Gjennom direkte påvirkning av beslutningstakere og informasjonsarbeid rettet mot opinionen, skal den arbeide for å øke jernbanens andel av person- og godstrafikk i Norge.

Organisasjonen ble formelt opprettet 10. februar 2009. Styreleder er Tonje E. Orsten Kristiansen, som til daglig jobber i Framtiden i våre hender. Kontaktinformasjon til styreleder er:

Kontakt
epost: tonje@framtiden.no
mobil: 93 46 45 81