Om Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av åtte organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet. Politisk påvirkning er blant alliansens viktigste oppgaver. Gjennom direkte påvirkning av beslutningstakere og informasjonsarbeid rettet mot opinionen, skal den arbeide for å øke jernbanens andel av person- og godstrafikk i Norge.

Mekonnen Germiso i Arbeidsgiverforeningen Spekter er koordinator for Jernbanealliansen.

Kontakt
epost: mekonnen.germiso@spekter.no
mobil: 95 20 28 34