Jernbanealliansens innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2025-2036

Jernbanealliansen har sendt brev til samferdselsministeren med forslag til prioriteringer i Nasjonal transportplan 2025-2036.