Jernbanealliansens innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2025-2036

Jernbanealliansen har sendt brev til Samferdselsdepartementet med forslag til prioriteringer i statsbudsjettet for 2025.