Jernbanealliansens reaksjoner på framlagt statsbudsjett 2023

Jernbanealliansen har gitt innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023.

  • 200 millioner mer til vedlikehold på bane
  • 250 millioner mer til godstiltak på bane samt at miljøstøtteordningen etableres som en femårig avtale
  • Økt innkjøp av togsett
  • Igangsette fellesprosjekt Vossebanen/E16 på strekningen Trengereid- Stanghelle