Jernbanealliansens innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2024

Jernbanealliansen ber Stortinget gi vedlikeholdet av jernbanen et solid løft i statsbudsjettet for 2024.