Video og presentasjoner fra webinar om godsoverføring

Her finner du videopptak og presentasjoner fra webinaret om klimaeffekter av godsoverføring mellom vei og bane.

Konteiner

Jernbanealliansen har lansert en ny rapport med livsløpsanalyser av klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane. Rapporten ble presentert og diskutert på et webinar den 15. april 2021. 

Fikk du ikke med deg webinaret, kan du nå se opptaket her. 

Du kan også se presentasjonen fra webinaret i lenkene til høyre.  

Det var rådgiver i energi og miljø, Kristine Bjordal fra Asplan Viak, som presenterte rapporten. 
(Merk at rapporten ennå ikke var helt ferdigstilt da vi avholdt webinaret og at enkelte detaljer har blitt noe justert i ettertid. For nøyaktige tall og resultater se isteden rapporten. )

Direktør for jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet, Anita Skauge, holdt presentasjonen om godstiltak i NTP.