Webinar om klimaeffekten av godsoverføring 15. april

Jernbanealliansen inviterer til webinar med rapportlansering torsdag 15. april 2021 kl. 09.00.-10.00.

Konteiner

Arrangementet foregår på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83680089422

Norge og EU har et mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. Klimagevinsten av dette er beregnet i flere analyser, ikke minst av Miljødirektoratet i sitt arbeid med Klimakur 2030. Som hovedregel viser analysene endringer i klimagassutslipp fra drivstoff i kjøretøy, men skal vi forstå den totale klimaeffekten av godsoverføring må vi også se på utslipp fra bl.a. bygging og vedlikehold av infrastruktur og produksjon og avhending av kjøretøy. Dette kalles en livsløpsanalyse.


Jernbanealliansen har i samarbeid med et av våre fremste kompetansemiljøer på livsløpsanalyser, Asplan Viak, fått laget en analyse av den totale klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane på strekningen Oslo-Bergen mot 2050.


På dette seminaret presenterer rådgiver i energi og miljø Kristine Bjordal fra Asplan Viak resultatene. Medforfatter og forsker II ved TØI Linda Ager-Wick Ellingsen er også tilgjengelig for spørsmål.


I etterkant av presentasjonen blir det en innledning ved direktør for jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet Anita Skauge og samtale med stortingsrepresentant for Senterpartiet Bengt Fasteraune og styreleder i Jernbanealliansen Tonje Orsten Kristiansen.

Det blir mulighet for skriftlige spørsmål fra publikum.


Velkommen!