Økende behov for fjerntogmateriell

Jernbanealliansen har gitt innspill til Norske tog sin høring om anskaffelser av nye fjerntog.

Jernbanealliansen jobber for at jernbanens rolle i den norske transportsektoren styrkes. Vi ser at en betingelse for å lykkes med dette er at det finnes tilstrekkelige og tilpasset togmateriell for å ta etterspørselsvekst. Det er både beregnet og man kan anta sterk etterspørselsvekst i togtrafikken i årene som kommer som følge av:

  • planlagte nye rutetilbud
  • endrede reisevaner og holdninger til å velge miljøvennlige transportformer
  • reiselivsnæringens behov for mer miljøvennlige transportformer
  • behovet for klimakutt i tråd med norske utslippsmål
  • behovet for klimakutt i tråd med norske utslippsmål

Ettersom bestilling av nytt togmateriell krever langsiktig planlegging må Norske tog allerede i dag planlegge for og bestille opp tilstrekkelig togmateriell til å dekke større endringer i reisevaner og samferdselspolitikk.

Les mer i vårt høringsinnspill. 

Les mer