Jernbanen må sikres etter pandemien

Jernbanen må sikres som bærekraftig transportform etter pandemien. Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett.

Jernbanealliansen ber om at Stortinget bidrar til en bærekraftig gjenåpning av samfunnet gjennom å gi persontrafikken med jernbane forutsigbarhet ut 2021, sette i gang arbeid med en ny støtteordning for persontransport fra 2022, samt signalisere videreføring av miljøstøtteordningen for gods på bane etter 30. juni i år. 

Les mer