Jernbanealliansens innspill til statsbudsjett 2022

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av statsbudsjett for 2022.

Hovedbudskapet fra Jernbanealliansen er:

  • viderefør kompensasjonsordningene til togoperatørene som følge av koronapandemien
  • 1,1 milliard mer til vedlikehold
  • følg opp NTP for godstiltak på bane og styrk miljøstøtteordningen
  • styrk og videreutvikle nullvekstmålet og avtaler for arealplanlegging mellom stat og kommuner som mottar jernbaneinvesteringer
  • behold høyt tempo på investeringer i togmateriell

Les hele innspillet i dokumentet. 

Les mer