Innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av revidert stattsbudsjett.