Innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett for 2021

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett for 2021.