Innspill til Stortingets arbeid med statsbudsjettet for 2021

Jernbanealliansen har deltatt på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om statsbudsjettet for 2021 og har levert høringsinnspill om temaet.