Innspill til Stortinget om revidert statsbudsjett 2022

Jernbanealliansen har gitt innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett 2022.

Jernbanealliansen ber om disse justeringene på det framlagte forslaget fra regjeringen:

  • 300 millioner ekstra i kompensasjon til togoperatørene for økte energipriser. Ekstrakostnader er beregnet til 300 millioner ut 2022, noe som kan føre til økte billettpriser dersom det ikke kompenseres.
  • 200 millioner i økt satsing på vedlikehold og fornyelse for å redusere veksten i etterslepet.
  • 200 millioner i økt satsing på godstiltak for å sikre raskt framdrift for å øke kapasiteten.
  • Øke miljøstøtteordningen til 100 millioner totalt i 2022 og etablere dette som en langsiktig femårig avtale for å fremme godsoverføring.