Innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med grønn krisepakke

Jernbanealliansen har sendt innspill til samferdselsministeren og hans departements arbeid med regjeringens grønne krisepakke.