Innspill til reviderte prioriteringer og endringer i NTP

Jernbanealliansen har sendt innspill til samferdselsministeren i forbindelse med de varslede endringene i prioriteringer og organisering av NTP.