Innspill til arbeidet med krisepakker

Jernbanealliansen har sendt innspill til myndighetenes arbeid med krisepakker i forbindelse med koronaviruset.