Innspill om rammebetingelser for gods

Jernbanedirektoratet har bedt om innspill til en utredning om rammebetingelser for gods på bane. Dette er Jernbanealliansens viktigste innspill:

  • Fortsett arbeidet med optimalisering og videre planlegging av effektpakken for gods som er planlagt for oppstart i første seksårsperiode av NTP, slik at den kan prioriteres og gjennomføres så raskt som mulig.
  • Som del av arbeidet med neste NTP vurdér ytterligere tiltak for gods, herunder en egen effektpakke for mindre investeringstiltak for gods.
  • Se nærmere på mulige endringer i ruteleieprioriteringene, i samarbeid med Bane NOR.
  • Prioriter vedlikehold
  • Styrk miljøstøtteordningen som en femårlig avtale.
  • Vurder hvordan tiltak for å kutte klimagassutslipp fra jernbanen kan styrke konkurransekraften og kapasiteten for godstransporten på bane. 

Les mer