Høringsuttalelse til transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet om Nasjonal transportplan

Jernbanealliansen har sendt høringsuttalelse til transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet om Nasjonal transportplan 2022–2033.