Støtteordning for gods på bane

Jernbanealliansen har sendt innspill til Samferdselsdepartementet om støtteordning for gods på bane.