Stortingshøring om Nasjonal transportplan 2018–2029

Jernbanealliansen har vært på høring på Stortinget om Nasjonal transportplan 2018–2029 og sendt inn et kort notat om saken.