Statsbudsjettet for 2021 – innspill til regjeringen

Jernbanealliansen har sendt innspill til samferdselsministerens og regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2021.