Statsbudsjettet for 2020 – innspill til Stortinget

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.