Statsbudsjettet for 2019 – innspill til Stortinget

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019.