Statsbudsjettet for 2018 – innspill til Stortinget

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av av statsbudsjettet for 2018.