Representantforslag om bærekraftig godsnæring og mer gods på bane

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av Representantforslag 22 S om bærekraftig godsnæring og mer gods på bane.