Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet og mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.