Oppdatert innspill til statsbudsjettet 2016

Jernbanealliansen har sendt inn oppdatert innspill til statsbudsjettet for 2016, nå som arbeidet med budsjettet er i sluttfasen hos regjeringen.