Ja til konseptvalgutredning Oslo–Göteborg og Oslo–Stockholm

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av Dokument 8:181 S (2017–2018).