Innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017

Jernbanealliansen har vært på høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om statsbudsjettet for 2017, med hovedfokus på godstrafikkens kår og behovet for økte midler til banevedlikehold.