Innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016

Jernbanealliansen har vært på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen og har avlevert innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016.