Innspill til statsbudsjettet for 2017

Jernbanealliansen har sendt inn sitt første innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2017 til regjeringen. En del av innholdet er også relevant for revidert statsbudsjett for 2016.