Innspill til statsbudsjettet 2016

Her finner du Jernbanealliansens brev til regjeringen med innspill til regjeringens arbeid med revidert budsjett for 2015 og statsbudsjettet for 2016.