Innspill til retningslinjer for Nasjonal transportplan 2022–2033

Jernbanealliansen har sendt innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med retningslinjer for Nasjonal transportplan 2022–2033, som ventes å komme i desember.