Innspill til retningslinje 2 for Nasjonal transportplan 2018–2027

Jernbanealliansen har sendt brev til Samferdselsdepartementet med innspill til retningslinjer for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2027.