Innspill til Nasjonal transportplan 2018–2029

Som oppfølging av frokostseminaret om gods på bane 6. februar har Jernbanealliansen sendt et kort innspill departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2029.