Innspill til godsanalysen

Transportetatene arbeider med en stor godsanalyse som ventes ferdig til sommeren. Jernbanealliansen har sendt innspill i arbeidets sluttfase.