Innspill til byrådsforhandlingene i Oslo relatert til Alnabru

Det nye flertallet i Oslo bystyret forhandler om et politisk grunnlag. Jernbanealliansen har sendt innspill om at politikerne må ta hensyn til Alnabru-terminalens behov.