Innspill om kjørevegsavgift i jernbanereformen

Den vedtatte jernbanereformen varsler økt bruk av kjørevegsavgift for bruk av banenettet. Jernbanealliansen har skrevet et kort innspill til Samferdselsdepartementet om dette.