Ikke rett tid å innføre nye avgifter for godstog

Jernbanealliansen har skrevet brev som kommenterer planene om nye avgifter for bruken av banenettet.