Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Vi inviterer til frokostseminar om dette temaet og utfordrer politisk ledelse og stortingspolitikere.


Sted:              Næringslivets Hus (NHO), Middelthuns gate 27, Oslo

Tid:                Mandag 6. februar kl. 08.15–09.45 (frokost serveres fra kl. 07.45)

Arrangør:       Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund (www.skogeier.no)


Program

08.15–08.25: Jernbanealliansen ønsker velkommen. Hvorfor er gods på bane viktig?
                       Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen

08.25–08.35: Hva skal til for at næringslivet velger tog?
                      Karoline Bjørklund, fagsjef i NHO Logistikk og Transport

08.35–08.50: Ny godsstrategi – hva skjer?
                      Anita Skauge, strategidirektør i Jernbanedirektoratet

08.50–09.05: Hva vil departementet gjøre?
                      Tom-Christer Nilsen (H), statssekretær Samferdselsdepartementet

09.05–09.40: Politikerdebatt: Stortingsrepresentantene Nils Aage Jegstad (H), Sverre Myrli (Ap) og Ketil Kjenseth (V) debatterer
                      Ordstyrer: Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund

09.40–09.45: Avrunding/oppsummering


Påmelding

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen torsdag 2. februar kl. 13.00 via:
https://event.nho.no/skjema/?event=7688

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
Holger Schlaupitz, e-post: post@jernbanealliansen.no, tlf.: 23 10 96 21 / 95 86 00 50


Om Jernbanealliansen

Jernbanealliansen består av ti organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprustning av det eksisterende jernbanenettet. Jernbanealliansen består av:

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Framtiden i våre hender
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LO Stat
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Trygg Trafikk