Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?

Jernbanealliansen i samarbeid med Jernbanedirektoratet inviterer til frokostmøte om jernbaneutbygging og byutvikling.

Staten investerer mange titalls milliarder i jernbanenettet, særlig på Østlandet og inn mot de andre større byene. Kommunene bestemmer boliger og arbeidsplasser og har dermed mye av nøkkelen til samfunns- og miljønytte av investeringene. Kompakte byer med sentralt kollektivknutepunkt er attraktive for boligbygging og næringslivsetablering, styrker jernbanen og gir mindre lokal bilbruk.

Hvordan kan partene jobbe sammen for å få større nytte ut av jernbaneutbyggingen? Hva er de gode løsningene? Trenger vi bedre virkemidler?

Jernbanealliansen i samarbeid med Jernbanedirektoratet inviterer til frokostmøte. Vi håper på interesse fra både politikere og byråkrater sentralt og lokalt og fra dem som jobber med byutvikling og arealplanlegging i kommunene – og ellers andre interesserte.

Sted: Auditoriet i Posthuset ved Oslo S (Biskop Gunnerus’ gate 14)

Tid: 29. januar kl. 08.00–10.30 (faglig program fra kl. 08.30)

Program

08.00–08.30Frokostservering 
08.30–08.45Velkommen – og kort innledningLars Christian Stendal, prosjektleder i Jernbanedirektoratet +
Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen
08.45–09.05Gode byer og tettsteder omkring jernbaneknutepunktErling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania
09.05–09.20Jernbanebasert by- og tettstedsutviklingMonica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister
09.20–09.30Korte spørsmål og kommentarer 
09.30–09.45Planer for byutvikling i Porsgrunn som ledd i jernbaneutbyggingØistein Brinck, kommunalsjef i Porsgrunn kommune
09.45–09.55Hvordan leve med jernbanen – 20 års erfaring med Gardermobanen gjennom LillestrømGrethe Salvesvold, kommunaldirektør i Skedsmo kommune
09.55–10.05Pågående byutvikling i regi av Bane NOR EiendomPetter Eiken, adm. dir. i Bane NOR Eiendom
10.05–10.15KS’ syn på virkemidler for samhandling mellom staten, regionene og kommuneneToril Fagerbekk, avdelingsdirektør i KS
10.15–10.30Spørsmål, oppsummering og avslutning 


Arrangementet er gratis

Påmelding innen 24. januar kl. 14: Trykk her

NB! Vi strømmer arrangementet, slik at det blir mulig å følge med på det uten å møte opp fysisk.  Bruk følgende lenker til å komme til rett Youtube-kanal, der arrangementet vises:
Via PC: https://www.youtube.com/user/naturvernforbund/
Via mobil: https://m.youtube.com/user/naturvernforbund
(Naturvernforbundet drifter sekretariatet til Jernbanealliansen, så vi bruker deres konto her. Vi går på lufta noen få minutter før det faglige programmet starter kl. 08.30. Det trengs ingen innlogging)

Mer informasjon:
Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen, e-post: post@jernbanealliansen.no,
tlf.: 95 86 00 50
Ove Skovdahl, seksjonssjef i Jernbanedirektoratet, e-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no