Ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur

Jernbanealliansen har avgitt høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur