Du er her:

  • Dokumenter
  • Webinar om klimaeffekten av godsoverføring 15. april

Webinar om klimaeffekten av godsoverføring 15. april

Jernbanealliansen inviterer til webinar med rapportlansering torsdag 15. april 2021 kl. 09.00.-10.00.

Arrangementet foregår på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83680089422

Norge og EU har et mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. Klimagevinsten av dette er beregnet i flere analyser, ikke minst av Miljødirektoratet i sitt arbeid med Klimakur 2030. Som hovedregel viser analysene endringer i klimagassutslipp fra drivstoff i kjøretøy, men skal vi forstå den totale klimaeffekten av godsoverføring må vi også se på utslipp fra bl.a. bygging og vedlikehold av infrastruktur og produksjon og avhending av kjøretøy. Dette kalles en livsløpsanalyse.


Jernbanealliansen har i samarbeid med et av våre fremste kompetansemiljøer på livsløpsanalyser, Asplan Viak, fått laget en analyse av den totale klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane på strekningen Oslo-Bergen mot 2050.


På dette seminaret presenterer rådgiver i energi og miljø Kristine Bjordal fra Asplan Viak resultatene. Medforfatter og forsker II ved TØI Linda Ager-Wick Ellingsen er også tilgjengelig for spørsmål.


I etterkant av presentasjonen blir det en innledning ved direktør for jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet Anita Skauge og samtale med stortingsrepresentant for Senterpartiet Bengt Fasteraune og styreleder i Jernbanealliansen Tonje Orsten Kristiansen.

Det blir mulighet for skriftlige spørsmål fra publikum.


Velkommen!

Nyheter

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Viser fra 37 til 48 av totalt 54 artikler