Du er her:

  • Dokumenter
  • Video og presentasjoner fra webinar om godsoverføring

Video og presentasjoner fra webinar om godsoverføring

Her finner du videopptak og presentasjoner fra webinaret om klimaeffekter av godsoverføring mellom vei og bane.

Jernbanealliansen har lansert en ny rapport med livsløpsanalyser av klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane. Rapporten ble presentert og diskutert på et webinar den 15. april 2021. 

Fikk du ikke med deg webinaret, kan du nå se opptaket her. 

Du kan også se presentasjonen fra webinaret i lenkene til høyre.  

Det var rådgiver i energi og miljø, Kristine Bjordal fra Asplan Viak, som presenterte rapporten. 
(Merk at rapporten ennå ikke var helt ferdigstilt da vi avholdt webinaret og at enkelte detaljer har blitt noe justert i ettertid. For nøyaktige tall og resultater se isteden rapporten. )

Direktør for jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet, Anita Skauge, holdt presentasjonen om godstiltak i NTP. 

 

 

Nyheter

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Viser fra 37 til 48 av totalt 54 artikler