Du er her:

  • Dokumenter
  • Tilrettelegging for å møte den økte etterspørselen etter togreiser

Tilrettelegging for å møte den økte etterspørselen etter togreiser

Jernbanealliansen har sendt brev til Samferdselsdepartementet og Jernbanealliansen med innspill til hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for langdistansetog, for å møte økende etterspørsel etter togreiser på lengre distanser.

Nyheter

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 61 til 62 av totalt 62 artikler