Du er her:

  • Dokumenter
  • Tilrettelegging for å møte den økte etterspørselen etter togreiser

Tilrettelegging for å møte den økte etterspørselen etter togreiser

Jernbanealliansen har sendt brev til Samferdselsdepartementet og Jernbanealliansen med innspill til hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for langdistansetog, for å møte økende etterspørsel etter togreiser på lengre distanser.

Nyheter

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Viser fra 49 til 60 av totalt 62 artikler