Du er her:

  • Dokumenter
  • Stortingshøring om Nasjonal transportplan 2018–2029

Stortingshøring om Nasjonal transportplan 2018–2029

Jernbanealliansen har vært på høring på Stortinget om Nasjonal transportplan 2018–2029 og sendt inn et kort notat om saken.

Nyheter

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Viser fra 49 til 60 av totalt 62 artikler