Du er her:

  • Dokumenter
  • Opptak av og presentasjoner fra "Jernbane + byutvikling = sant?"

Frokostseminar 29. januar 2019

Opptak av og presentasjoner fra "Jernbane + byutvikling = sant?"

Jernbanealliansen, i samarbeid med Jernbanedirektoratet, arrangerte frokostseminar om jernbane og byutvikling 29. januar, med om lag 90 deltakere.

Her er hele seminaret i opptak

Her er seminaret i opptak, som også viser glimt av presentasjonene (men starter 17 minutter uti)

Her er alle presentasjonene etter hverandre (PDF)

Nyheter

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 25 til 34 av totalt 34 artikler